"Łonaczyć się po śląsku, zdrowo i bezpieczniej", to projekt prewencyjny, prowadzony przez Stowarzyszenie Tęczówka na terenie aglomeracji katowickiej, przy finansowym wsparciu Województwa Śląskiego. Działania prowadzone są w formule partyworkingu, w klubach i lokalach przyjaznych osobom LGBTQIA.

 

teczowka logo trans3logo kolor pion

Aktualności

  • Ruszamy z projektem prewencji HIV/AIDS
  • „Tęczówka” na 24. corocznej konferencja dot. profilaktyki HIV/AIDS

Raz w roku odbywa się konferencja, która gromadzi specjalistów, ekspertów i praktyków z obszaru profilaktyki HIV/AIDS. W tym roku w dniach 4-5 grudnia odbyła się już XXIV Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, organizowana przez Fundację Res Humanae, która stanowi podsumowanie działań podjętych w trakcie 2017 roku, ich efektów i nowych wyzwań.

konfa hiv 2017 01Dzięki zaproszeniu Marii Brodzikowskiej ze Stowarzyszenia „Jeden Świat”, w tegorocznej konferencji udział wziął Przemek Walas, by zaprezentować szerokiemu gronu realizowany w tym roku przez Stowarzyszenie Tęczówka projekt prewencyjny pn. “Safer - na straży bezpieczniejszego seksu”. Przemek był również panelistą na sesji „Między morzem możliwości a górami trudności. HIV nie tylko po warszawsku”.

Konferencja koncentrowała się wokół dwóch obszarów: leczenia osób żyjących z HIV oraz profilaktyki. Okazuje się, że między tymi obszarami w kontekście efektywności niestety nie można postawić znaku równości. Leczenie osób żyjących z HIV stoi na najwyższym poziomie, a wszyscy zakażeni mają dostęp do bezpłatnej terapii antyretrowirusowej, co zgodnie podkreślała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektorka Krajowego Centrum ds. AIDS, jak również Grażyna Cholewińska, wojewódzka konsultantka w dziedzinie chorób zakaźnych. W terapii stosuje się najnowsze leki, co cieszy tym bardziej, że wśród wielu osób pokutuje myślenie, iż osoby żyjące z HIV zmuszone są do łykania wielu pigułek, a skutki uboczne są bardzo uciążliwe.

Wzrost zakażeń w grupie 50+

Podkreślano również, że im wcześniej wykryte zakażenie, tym lepsze efekty przynosi leczenie ARV. I w tym miejscu pojawia się ponura konkluzja - nadal bardzo niewielki odsetek społeczeństwa testuje się w kierunku HIV. Zwłaszcza widać tę tendencję wśród populacji kluczowej kobiet. Nadal wśród lekarzy (zwłaszcza ginekologów i położników) nie ma nawyku zalecania kobietom testowania w kierunku HIV, a już wyjątkową rzadkością jest zalecanie testu również partnerom. Standardem powinno być obowiązkowe testowanie kobiet w ciąży i ich partnerów w I i III trymestrze, ponieważ już w trakcie ciąży można wdrożyć efektywne leczenie ARV, które skutecznie ogranicza możliwość zakażenia wertykalnego (poprzez matkę), a tym samym urodzić niezakażone dziecko.

Dynamika zakażeń wzrasta, co potwierdzają dane statystyczne, ale oprócz wzrostu zakażeń w populacji MSM (mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami), na pierwszy plan wysuwa się grupa osób 50+, u których odsetek zakażeń rośnie systematycznie. Stąd wniosek, by z profilaktyki ogólnej, ciężar działań i środków finansowych przesunąć na profilaktykę skierowaną do populacji kluczowych. Jednym z jej elementów powinna stać się również profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP), która przynosi wymierne efekty w krajach zachodnich. Pytaniem jest, czy środki na finansowanie PrEP powinny pochodzić z już mocno uszczuplonego budżetu na działania profilaktyczne, czy należałoby jednak szukać innego źródła finansowania.

Co działa w regionach, a co w Warszawie

konfa hiv 2017 02Na konferencji pojawił się również wątek regionalny, będący tematem panelu “Od morza możliwości do gór trudności. HIV nie tylko po warszawsku”, często pomijany w analizach efektywności działań profilaktycznych. Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Lublina, Katowic, Krakowa i Rzeszowa zgodnie stwierdzili, że modele profilaktyki oparte na doświadczeniach warszawskich, nie zawsze są równie skuteczne w regionach. Moderatorka panelu - dr Maria Brodzikowska celnie zauważyła, że zdecydowanie łatwiej dociera się z działaniami profilaktycznymi w województwach na terenie dawnego zaboru pruskiego, a gorzej na terenach zaboru rosyjskiego, co widać również w liczbie punktów konsultacyjno-diagnostycznych i w liczbie wykonywanych w PKD testów. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie nie tylko urzędów centralnych, ale również samorządów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym w realizację profilaktyki HIV/AIDS. Zaangażowanie to nie powinno jednak być zależne od światopoglądu opcji politycznej, z której wywodzą się władze samorządowe, ale od skuteczności proponowanej profilaktyki (również opartej na programie redukcji szkód) i maksymalnie szerokiego katalogu populacji kluczowych (w tym MSM, osób 50+ oraz dzieci i młodzieży). Często energia i zapał NGO zostaje zmarnowany poprzez twarde stanowisko decydentów.

Chemseks – nowe wyzwanie

Nie sposób również nie zauważyć, że coraz istotniejszym problemem, z którym musi zmierzyć się polska profilaktyka, stanowi chemseks. Od dyskusji, czy to nowe, czy znane już wcześniej zjawisko, istotniejsze jest, że zjawisko to nie zostało do tej pory zbadane, a całe środowisko profilaktyczne operuje przypuszczeniami i szacunkowymi danymi z krajów zachodnich. Bez szczegółowego badania, uwzględniającą uwarunkowania regionalne, niemożliwym staje się wdrażanie skutecznych narzędzi. Często podkreślano również, że w tej chwili w Polsce nie ma specjalistów przygotowanych do pracy z pacjentem/klientem chemseksowym.

W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa 25. konferencja i zasadnym jest pytanie, czy będzie ona w swoich konkluzjach i ocenach inna niż tegoroczna. Jeśli nie wzrosną istotnie środki przeznaczone na profilaktykę, Polska pozostanie liderem leczenia ARV, a nadal będzie - na tle innych krajów Europy - w ogonie skuteczności i dostępności profilaktyki, która powinna być kluczowa w kontekście przeciwdziałania nowym zakażeniom.

Więcej

Współpracujemy z

  • 1
  • 2

popup

PrawoPlakat 1B600