News

Tu znajdziesz najnowsze informacje o Tęczówce

Raz w roku odbywa się konferencja, która gromadzi specjalistów, ekspertów i praktyków z obszaru profilaktyki HIV/AIDS. W tym roku w dniach 4-5 grudnia odbyła się już XXIV Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, organizowana przez Fundację Res Humanae, która stanowi podsumowanie działań podjętych w trakcie 2017 roku, ich efektów i nowych wyzwań.

konfa hiv 2017 01Dzięki zaproszeniu Marii Brodzikowskiej ze Stowarzyszenia „Jeden Świat”, w tegorocznej konferencji udział wziął Przemek Walas, by zaprezentować szerokiemu gronu realizowany w tym roku przez Stowarzyszenie Tęczówka projekt prewencyjny pn. “Safer - na straży bezpieczniejszego seksu”. Przemek był również panelistą na sesji „Między morzem możliwości a górami trudności. HIV nie tylko po warszawsku”.

Konferencja koncentrowała się wokół dwóch obszarów: leczenia osób żyjących z HIV oraz profilaktyki. Okazuje się, że między tymi obszarami w kontekście efektywności niestety nie można postawić znaku równości. Leczenie osób żyjących z HIV stoi na najwyższym poziomie, a wszyscy zakażeni mają dostęp do bezpłatnej terapii antyretrowirusowej, co zgodnie podkreślała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektorka Krajowego Centrum ds. AIDS, jak również Grażyna Cholewińska, wojewódzka konsultantka w dziedzinie chorób zakaźnych. W terapii stosuje się najnowsze leki, co cieszy tym bardziej, że wśród wielu osób pokutuje myślenie, iż osoby żyjące z HIV zmuszone są do łykania wielu pigułek, a skutki uboczne są bardzo uciążliwe.

Wzrost zakażeń w grupie 50+

Podkreślano również, że im wcześniej wykryte zakażenie, tym lepsze efekty przynosi leczenie ARV. I w tym miejscu pojawia się ponura konkluzja - nadal bardzo niewielki odsetek społeczeństwa testuje się w kierunku HIV. Zwłaszcza widać tę tendencję wśród populacji kluczowej kobiet. Nadal wśród lekarzy (zwłaszcza ginekologów i położników) nie ma nawyku zalecania kobietom testowania w kierunku HIV, a już wyjątkową rzadkością jest zalecanie testu również partnerom. Standardem powinno być obowiązkowe testowanie kobiet w ciąży i ich partnerów w I i III trymestrze, ponieważ już w trakcie ciąży można wdrożyć efektywne leczenie ARV, które skutecznie ogranicza możliwość zakażenia wertykalnego (poprzez matkę), a tym samym urodzić niezakażone dziecko.

Dynamika zakażeń wzrasta, co potwierdzają dane statystyczne, ale oprócz wzrostu zakażeń w populacji MSM (mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami), na pierwszy plan wysuwa się grupa osób 50+, u których odsetek zakażeń rośnie systematycznie. Stąd wniosek, by z profilaktyki ogólnej, ciężar działań i środków finansowych przesunąć na profilaktykę skierowaną do populacji kluczowych. Jednym z jej elementów powinna stać się również profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP), która przynosi wymierne efekty w krajach zachodnich. Pytaniem jest, czy środki na finansowanie PrEP powinny pochodzić z już mocno uszczuplonego budżetu na działania profilaktyczne, czy należałoby jednak szukać innego źródła finansowania.

Co działa w regionach, a co w Warszawie

konfa hiv 2017 02Na konferencji pojawił się również wątek regionalny, będący tematem panelu “Od morza możliwości do gór trudności. HIV nie tylko po warszawsku”, często pomijany w analizach efektywności działań profilaktycznych. Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Lublina, Katowic, Krakowa i Rzeszowa zgodnie stwierdzili, że modele profilaktyki oparte na doświadczeniach warszawskich, nie zawsze są równie skuteczne w regionach. Moderatorka panelu - dr Maria Brodzikowska celnie zauważyła, że zdecydowanie łatwiej dociera się z działaniami profilaktycznymi w województwach na terenie dawnego zaboru pruskiego, a gorzej na terenach zaboru rosyjskiego, co widać również w liczbie punktów konsultacyjno-diagnostycznych i w liczbie wykonywanych w PKD testów. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie nie tylko urzędów centralnych, ale również samorządów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym w realizację profilaktyki HIV/AIDS. Zaangażowanie to nie powinno jednak być zależne od światopoglądu opcji politycznej, z której wywodzą się władze samorządowe, ale od skuteczności proponowanej profilaktyki (również opartej na programie redukcji szkód) i maksymalnie szerokiego katalogu populacji kluczowych (w tym MSM, osób 50+ oraz dzieci i młodzieży). Często energia i zapał NGO zostaje zmarnowany poprzez twarde stanowisko decydentów.

Chemseks – nowe wyzwanie

Nie sposób również nie zauważyć, że coraz istotniejszym problemem, z którym musi zmierzyć się polska profilaktyka, stanowi chemseks. Od dyskusji, czy to nowe, czy znane już wcześniej zjawisko, istotniejsze jest, że zjawisko to nie zostało do tej pory zbadane, a całe środowisko profilaktyczne operuje przypuszczeniami i szacunkowymi danymi z krajów zachodnich. Bez szczegółowego badania, uwzględniającą uwarunkowania regionalne, niemożliwym staje się wdrażanie skutecznych narzędzi. Często podkreślano również, że w tej chwili w Polsce nie ma specjalistów przygotowanych do pracy z pacjentem/klientem chemseksowym.

W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa 25. konferencja i zasadnym jest pytanie, czy będzie ona w swoich konkluzjach i ocenach inna niż tegoroczna. Jeśli nie wzrosną istotnie środki przeznaczone na profilaktykę, Polska pozostanie liderem leczenia ARV, a nadal będzie - na tle innych krajów Europy - w ogonie skuteczności i dostępności profilaktyki, która powinna być kluczowa w kontekście przeciwdziałania nowym zakażeniom.

W niedzielę 11 grudnia o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Tęczówka.

Widzimy się w biurze w Katowicach

porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (prowadzi zebranie )sekretarza walnego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. przyjecie sprawozdania z działan zarzadu
 5. przyjecie sprawozdania z działan komsji rewizyjnej
 6. wybory do komisji rewizyjnej 
 7. wybory uzupełniające do zarządu
 8. przyjecie strategii działalności Stowarzyszenia na rok 2017.
 9. Wolne wnioski

 

wtorek, 27 czerwiec 2017 18:27

Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej

Napisane przez

"Zadbaj o swoją psychę" to najnowszy projekt wsparcia psychologicznego dla społeczności LGBT w województwie śląskim realizowany przez katowickie Stowarzyszenie "Tęczówka". Otrzymaliśmy na to zadanie dotację ze środków województwa śląskiego, a jego realizacja potrwa do końca października tego roku.

Konsultacje będą odbywały się w Katowicach (w biurze naszego stowarzyszenia) oraz w Bielsku-Białej. Jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału prosimy o zgłoszenie. Można go dokonać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie pod numerem: 796-407-789.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Można wziąć udział zarówno w sesjach indywidualnych, grupowych, jak również skorzystać ze wsparcia telefonicznego lub mailowego.

„Zadbaj o swoją psyche – poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla społeczności LGBT w województwie śląskim” – tak oficjalnie nazywa się realizowany przez nas projekt, na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 14 tysięcy złotych ze środków województwa śląskiego. Ogółem koszt tego przedsięwzięcia zamyka się kwotą ponad 27 tysięcy złotych, a jest realizowany w ramach zadania „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

psyche 2017

poniedziałek, 12 czerwiec 2017 17:38

Edukacja antydyskryminacyjna w Katowicach będzie finansowana!

Napisane przez

Urząd Miasta Katowice chciał wykreślić edukację antydyskryminacyjną w szkołach z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie „Tęczówka” stanowczo zaprotestowało przeciwko tej zmianie!

W ramach corocznych konsultacji „Programu Współpracy Miasta Katowice z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok” w pierwszym etapie uzgodnień Wydział Sportu i Edukacji UM Katowice zgłosił propozycję, by wykreślić z Programu jeden z jego celów, w podpunkcie mówiącym o edukacji dyskryminacyjnej w szkołach (brzmiał on: „Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”). Zmiana ta została zaproponowana bez podania żadnego uzasadnienia.

W odpowiedzi na to Stowarzyszenie „Tęczówka” stanowczo sprzeciwiło się wykreśleniu tego punktu. Jednocześnie nasi przedstawiciele zgłosili propozycję nie tylko zwiększenia wysokości finansowania na realizację tego zadania oraz objęcia nią zdecydowanie większej ilości katowickich szkół, jak również zaproponowaliśmy zmianę brzmienia tego punktu w programie. Po naszych poprawkach jest on sformułowany w następujący sposób: „Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.” Urząd Miasta przychylił się do naszych propozycji.

Działania Stowarzyszenia „Tęczówka” zostały wsparte apelami środowisk politycznych i społecznych, które słały zapytania do władz miast. Sprawą zainteresował się również radny jednostki pomocniczej Koszutka, Adrian Szymura. Będziemy informować o dalszym postępie prac nad programem współpracy.

Zapraszamy Was na spotkanie „Śląsk dla Różnorodności,” które mamy przyjemność współorganizować z Amnesty International Katowice. Już w sobotę 20 maja w godz. 14-17 będziecie mogli porozmawiać z naszymi ekspertami i zadać nurtujące Was pytania dotyczące sytuacji społeczności LGBTQIA+. Spotkanie odbędzie w Centrum Organizacji Pozarządowych na ulicy Młyńskiej 5. Wydarzenie podsumowuje także 8. LGBT Film Festival Katowice 2017.

Forma dyskusji będzie nawiązywać do metody World Café. Chcemy stworzyć przestrzeń do rozmowy o różnorodności, wymienić się przemyśleniami, poszerzyć swoją wiedzę. Zapraszamy na spotkanie z ekspertami i do rozmowy przy stolikach tematycznych:

Stolik nr 1: Stres mniejszościowy wśród osób LGBTQ.

Stolik nr 2: Sytuacja osób transpłciowych.

Stolik nr 3: Przestępstwa z nienawiści.

Stolik nr 4: Szkolnictwo, a osoby LGBTQ.

Stolik nr 5: Uchodźcy i uchodźczynie LGBTQ.

 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 09 maj 2017 10:30

Katowicki „Kosmos” w kolorach tęczy!

Napisał

Ósmy LGBT Film Festiwal już 11 maja zawita na ponad tydzień do katowickiego kina „Kosmos”. Tegoroczna edycja jest najbogatsza ze wszystkich dotychczasowych. Nasze stowarzyszenie jest współorganizatorem katowickiej edycji tego przedsięwzięcia.

Festiwal rozpocznie się w czwartek 11 maja o godz. 18:00 premierowym pokazem filmu „Artykuł Osiemnasty.” Po projekcji zapraszamy na dyskusję o równości małżeńskiej w Polsce z udziałem środowisk politycznych, ale przede wszystkim z Wami. „Artykuł osiemnasty” to najbardziej oczekiwany tytuł, który przez ponad dwa lata powstawał wspólnym wysiłkiem społeczności LGBT i prawników, a ma być czołowym argumentem w dyskusji o równości małżeńskiej w Polsce i jej domniemanemu zakazowi w Konstytucji. Pełnometrażowy dokument zyskał rozgłos w polskich mediach dzięki, dokonanego m.in. na potrzeby filmu, coming outowi Krzysztofa Charamsy, byłego księdza katolickiego, sekretarza Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Prócz niego w filmie wypowiadają się m.in. Agnieszka Holland, prof. Lew-Starowicz, Tomasz Raczek, Jacek Denhel, Bartosz Żurawiecki czy prof. Ewa Łętowska.

W ramach festiwalu premierowo pokazane zostaną również polskie dokumenty „Moje jest inne” oraz „HIV po polsku”. Również po raz pierwszy zostanie zaprezentowany blok polskich fabuł krótkometrażowych, a standardowo najlepsze shorty zagraniczne. Pokazane zostaną międzynarodowe filmy dokumentalne – w tym nagrodzone berlińskim Teddy’m i ogłoszone najlepszym dokumentem w Sundance „Kiki” (nawiązujące do kultowego „Paris is burning” i fenomenu vougingu), poświęcone karierze popularnego drag queen „Drag Becomes Him” oraz pochylający się nad seksualnym życiem osób niepełnosprawnym „Yes, We Fuck”. Wśród filmów fabularnych dramatyczne i komediowe obrazy z całego świata, m.in. głośny australijski „Holding the Man”, nagradzane armeńskie „Apricot Groves” czy indyjski „Ka Bodyscapes”.

W Katowicach odbędzie się aż 12 projekcji łącznie 21 filmów. Pokazy zaplanowano w dniach 11 do 19 maja. Bilety można kupić na stronie kina „Kosmos” – kosztują 12 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy).

Bilety do kupienia na stronie kina „Kosmos.”

sobota, 06 maj 2017 14:34

Wsparcie psychologiczne dla społeczności LGBTQIA+

Napisane przez

Końcem maja 2017 ruszamy z projektem pomocy psychologicznej dla społeczności LGBTQIA+ w województwie śląskim. Otrzymaliśmy na to zadanie dotację ze środków województwa śląskiego, a jego realizacja potrwa do końca października tego roku.

 „Zadbaj o swoją psyche – poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla społeczności LGBT w województwie śląskim” – tak oficjalnie nazywa się realizowany przez nas projekt, na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 14 tysięcy złotych ze środków województwa śląskiego. Ogółem koszt tego przedsięwzięcia zamyka się kwotą ponad 27 tysięcy złotych, a jest realizowany w ramach zadania „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

W najbliższych dniach dopinamy sprawy formalne w Urzędzie Marszałkowskim i już niebawem przekażemy Wam więcej szczegółowych informacji na temat realizowanych przez nas działań.

piątek, 03 marzec 2017 08:06

Na piąte urodziny.

Napisał

No i mamy już piąte urodziny Stowarzyszenia Tęczówka. Wydaje się się, że tak niedawno siedzieliśmy z grupką zapaleńców w gościnnych progach „Piaskowego Smoka” i układaliśmy statut, a tu już taka ładna, okrąglutka rocznica. Działo się przez te lata sporo. Nie zawsze było łatwo. Czasem, jak podczas pamiętnego „Dnia wychodzenia z szafy” na ulicy Mariackiej, trzeba było dużo odwagi i determinacji, żeby na przekór przeciwnikom stanąć i pokazać, że jesteśmy i do szaf wracać nie zamierzamy. Ale to były incydenty. Miłych chwil było stanowczo więcej. Satysfakcja ze zrealizowanych projektów, udane akcje, mnóstwo osób, które wspieraliśmy, a które potem powiększyły grono naszych przyjaciół. Wciąż rośnie liczba organizacji, z którymi współpracujemy. I oby tak dalej.

Za nami pięć lat organizowania, pomagania, edukowania, integrowania, wspierania, czasem manifestowania. Mamy swoją siedzibę. Może skromną, ale własnoręcznie wyremontowaną. No i na urodziny sprawiliśmy sobie nowe logo. Profesjonalne, jak trzeba. Bo organizacja z dorobkiem powinna trzymać fason.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Tęczówko! Wielu radosnych wydarzeń i wytrwałości, bo jeszcze dużo pracy przed tobą.

 g4770

W niedzielę 11 grudnia o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Tęczówka.

Widzimy się w biurze w Katowicach

porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (prowadzi zebranie )sekretarza walnego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. przyjecie sprawozdania z działan zarzadu
 5. przyjecie sprawozdania z działan komsji rewizyjnej
 6. dyskusja i przyjęcie uchwały dotyczącej wysokości składek członkowskich
 7. wybor nowego zarządu
 8. przyjecie strategii działalności Stowarzyszenia na rok 2017.
 9. Wolne wnioski

 

środa, 23 listopad 2016 08:37

Planszówki w Biurze Tęczówki piątek 9.12

Napisał

Już w najbliższy piątek (9 grudnia) w ramach grupy spotkaniowej, gramy w planszówki!!!

Zgłoszenia i szczegóły w wiadomości prywatnej na naszym FB :) Do zobaczenia!

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.teczowka/

Strona 1 z 4

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Kwota:


popup

PrawoPlakat 1B600