Z życia stowarzyszenia

W niedzielę 11 grudnia o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Tęczówka.

Widzimy się w biurze w Katowicach

porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (prowadzi zebranie )sekretarza walnego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. przyjecie sprawozdania z działan zarzadu
 5. przyjecie sprawozdania z działan komsji rewizyjnej
 6. wybory do komisji rewizyjnej 
 7. wybory uzupełniające do zarządu
 8. przyjecie strategii działalności Stowarzyszenia na rok 2017.
 9. Wolne wnioski

 

W niedzielę 11 grudnia o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Tęczówka.

Widzimy się w biurze w Katowicach

porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (prowadzi zebranie )sekretarza walnego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. przyjecie sprawozdania z działan zarzadu
 5. przyjecie sprawozdania z działan komsji rewizyjnej
 6. dyskusja i przyjęcie uchwały dotyczącej wysokości składek członkowskich
 7. wybor nowego zarządu
 8. przyjecie strategii działalności Stowarzyszenia na rok 2017.
 9. Wolne wnioski

 

W niedzielę 22 maja o godzinie 17 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Tęczówka w celu przyjęcia sprawozdania finansowego oraz wprowadzeniu zmian w statucie

spotkanie odbedzie się w biurze przy ul. Morcinka 3 w Katowicach.

porządek obrad:

 1. otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (prowadzi zebranie) i sekretarza walnego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Zmiany w statucie dotyczące nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach (podpisywanie umów z zarządem)
  1. nadanie tej kompetencji członkowi/członkini komisji rewizyjnej
 5. Zmiany w statucie dotyczące dodania punktu o sposobie realizacji celów
  1. dodanie punktu 9: "działalność kulturalną"
 6. podjecie uchwały o jednostce Mikro
  1. ułatwia to sposób prowadzenia księgowości a wynika z nowelizacji ustawy o rachunkowości http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1665371.html#
 7. Przyjęcie uchwały o wstąpieniu do federacji "Wspolnym głosem"
 8. przedstawienie i przyjecie sprawozdania finansowego za rok 2014
 9. Wolne wnioski 

W niedzielę 12 grudnia o godzinie 18.00 odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Tęczówka.

Widzimy się w biurze w Katowicach

porządek obrad:

 1. otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (prowadzi zebranie )sekretarza walnego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. przyjecie sprawozdania z działan zarzadu
 5. przyjecie sprawozdania z działan komsji rewizyjnej
 6. wybor nowej komisji rewizyjnej
 7. przyjecie strategii działalności Stowarzyszenia na rok 2016.
 8. Wolne wnioski

 

W niedzielę 21 czerwcao godzinie 17 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Tęczówka.

Widzimy się w biurze przy ul. Reymonta 20a w Katowicach. 

porządek obrad:

 1. otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (prowadzi zebranie)isekretarza walnego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. przedstawienie i przyjecie sprawozdania finansowego za rok 2014
 5. Wolne wnioski

 

W niedzielę 7 grudnia o godzinie 18 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Tęczówka.

Widzimy się w biurze przy ul. Reymonta 20a w Katowicach. 

porządek obrad:

 1. otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (prowadzi zebranie)isekretarza walnego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. wybor nowego członka Komisji Rewizyjnej
 5. Wolne wnioski

 

W niedzielę 7 grudnia o godzinie 17 odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Tęczówka.

Widzimy się w biurze przy ul. Reymonta 20a w Katowicach. 

porządek obrad:

 1. otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (prowadzi zebranie)isekretarza walnego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. przyjecie sprawozdania z działan zarzadu
 5. przyjecie sprawozdania z działan komsji rewizyjnej
 6. wybor nowego zarządu stowarzyszenia
 7. przyjecie strategii działalności Stowarzyszenia na rok 2015.
 8. Wolne wnioski

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Kwota:


popup

PrawoPlakat 1B600